Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Pozvánka na

Aktuálne ponúkame nasledovné vzdelávacie aktivity:
03/2023: Metóda Rorschach Méreiho prístup I (začiatok mar-2023)
09/2023: Metóda Rorschach Méreiho prístup III pokračovanie (začiatok sep-2023)

Podrobnejšie informácie spolu s prihlásením nájdete nižšie na tejto stránke.


Plánované vzdelávacie aktivity:
2023: PFT (Rosenzweigov obrázkovo-frustračný test)


Podrobnosti k aktuálnym aktivitám:

Metóda Rorschach Méreiho prístup v klinickej praxi I (začiatok mar-2023)

Lektori PhDr. Etela Mišaničová, klinický psychológ, Gestalt psychoterapeut;
Doc. Mgr.art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. klinický psychológ, súdny znalec
Dr. Csigó Katalin, Budapešť, klinický psychológ, psychoanalytický psychoterapeut
Termín pia 31.3. a sob 1.4.2023, pia 28.4. a sob 29.4.2023, pia 12.5. a sob 13.5.2023, pia 9.6. a sob 10.6.2023
Začiatok piatok od 9,00h.
Prihlasovanie do 15.3.2023
Počet kreditov 4x 15 = 60 hodín, spolu 15 kreditov za dvojdňové stretnutie, spolu 60 kreditov. Kreditácia cez SKP.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka, príp. formou on-line (MS Teams)
Kapacita 15 osôb (0 voľných miest)
Účastnícky poplatok 800 EUR
Cieľová skupina psychológovia v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia na SZU, na FFUK a klinickí psychológovia
Obsah vzdelávacej aktivity Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Empirické a teoretické východiská práce s metódou ROR. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch (Spôsob apercepcie, Determinanty, Obsah, Častosť odpovedí, Zvláštne reakcie). Sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov.
Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov. Štatistická a klinická významnosť (kombinácie) znakov, s úvodom do interpretácie výsledkov. Nozošpecifické znaky. Závažnosť psychopatológie v ROR. Znaky špecifické pre pacienta. Závažnosť narušenia osobnosti v ROR.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, etelkamisanicova@gmail.com
 

Metóda Rorschach Méreiho prístup III pokračovanie (začiatok sep-2023)

Lektori PhDr. Etela Mišaničová, klinický psychológ, Gestalt psychoterapeut;
Doc. Mgr.art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. klinický psychológ, súdny znalec
Dr. Csigó Katalin, Budapešť, klinický psychológ, psychoanalytický psychoterapeut
Termín pia 22.9. a sob 23.9.2023, pia 20.10. a sob 21.10.2023, pia 10.11.2023, pia 8.12.2023
Začiatok piatok 22.9. o 9,00h.
Prihlasovanie do 10.9.2023
Počet kreditov 15 hodín za dvojdňové stretnutie, 8 hodín za jednodňové stretnutie, za celý kurz 46 hodín, spolu 46 kreditov, kreditácia cez SKP
Miesto konania Bratislava, Poliklinika Šustekova 2, príp. formou on-line MS Teams
Kapacita 15 osôb (4 voľné miesta)
Účastnícky poplatok -
Cieľová skupina pre klinických psychológov, súdnych znalcov v odbore klinická psychológia; resp. pre psychológov v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia, ktorí majú ukončený základný kurz v ROR - Signovanie a Interpretáciu
Obsah vzdelávacej aktivity Teoretická časť: psychodiagnostické znaky štruktúry a dynamiky osobnosti v ROR. Koncept konštelácií podľa Méreiho. Konštelácia mentálnej úrovne, vzťahovosti (sociálnej interakcie a citovej väzby), emocionálnej stability, agresivity a úzkostí, mentálneho regulačného brzdového systému, obrán a elaborácie v ROR.
Dynamika osobnosti - intrapsychická a vzťahová dynamika. Prenos a modelová reakcia v ROR podľa Méreiho.
Praktická časť: Prehĺbenie praktických zručností v interpretácii ROR protokolov. Psychopatologická a psychodynamická analýza a interpretácia výsledkov v ROR vo vzťahu k MKCH 10 a DSM 5.
  Prihlásiť sa
© 2007-2023