Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

O nás

PhDr. Etela Mišaničová
garant ambulancie, klinický psychológ s atestáciou, certifikovaný Gestalt psychoterapeut, certifikovaný dopravný psychológ

Obrazok
Vzdelanie
  • postgraduálne certifikačné štúdium, odbor dopravná psychológia, ukončenie skúškou v roku 2010, SZU
  • postgraduálne certifikačné štúdium, odbor psychoterapia, Dialóg Slovenský inštitút pre výcvik v Gestaltpsychoterapii, ukončenie skúškou v roku 2004, zapísaná v Zozname psychoterapeutov v roku 2005
  • postgraduálne špecializačné štúdium, odbor klinická psychológia, ukončenie špecializačnou skúškou (atestácia) v roku 1994, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Katedra psychológie (v súčasnosti Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav psychológie, Katedra psychológie)
  • pregraduálne vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia, ukončené v roku 1984
Klinická prax
  • kontinuálne v oblasti zdravotníctva, od roku 1984, s psychiatrickými (Psychiatrická nemocnica Hronovce, Denný Psychiatrický stacionár v Bratislave); s onkologickými (Národný onkologický ústav v Bratislave); s psychosomatickými pacientmi (Diagnostické a relaxačné centrum v Bratislave); klinická prax vo vlastnej ambulancii od roku 2006 v Bratislave
  • externá spolupráca s Ústavom psychológie SZU od roku 2012, prednášková činnosť študentom Ambulancia je Akreditovaným pracoviskom Ústavu psychológie na SZU pre praktickú výučbu študentov.
  • realizácia vzdelávacích aktivít v projektívnej psychodiagnostickej metóde ROR-Méreiho prístup a PFT (Rosenzweigov obrázkovo-frustračný test)


Mgr. Monika Ciuttiová
psychológ, certifikovaný psychoterapeut, v atestačnej špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia

© 2007-2023